Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko wykładowcy w grupie dydaktycznej w Katedrze Chirurgii i Onkologii

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim
 • Posiadać tytuł onkologa klinicznego lub onkologa radioterapeuty
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu onkologii.
 • Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.
 • Informacja o działalności dydaktycznej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom biegłości min. B2) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.