Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Politechniczny
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magister inżynier
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w obszarze badań przepływu płynów, pomiaru ciśnienia w mechanice płynów oraz symulacji numerycznych CFD
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu meteorologii wielkości nieelektrycznych, mechaniki płynów, diagnostyki maszyn oraz technik komputerowych CAD

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4