Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

malgorzata.perczynska@e-at.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3605 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć na stanowisku asystenta na kierunku aktorstwo z przedmiotów w zakresie podstaw interpretacji wiersza i interpretacji wiersza w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w w art. 116 ust.2. p. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz określone w § 126 ust.3 Statutu Akademii Teatralnej, a ponadto:
 • a) posiada tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych.
 • b) posiada udokumentowany dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuk teatralnych i filmowych w zakresie interpretacji wiersza.
 • c) posiada minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku aktorstwo z przedmiotów w zakresie podstaw interpretacji wiersza i interpretacji wiersza w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby kandydujące zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:
 • a) zgłoszenie udziału w konkursie,
 • b) kwestionariusz osobowy osoby kandydującej (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),
 • c) CV,
 • d) odpis dyplomu magistra w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk teatralnych lub sztuk teatralnych i filmowych lub inny dokument poświadczający jego uzyskanie,
 • e) dokumentację dorobku artystycznego oraz dokumenty poświadczające doświadczenie w prowadzeniu zajęć,
 • f) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • g) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/),
 • h) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).