Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Rzeźby
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4300 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Rzeźby I na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nasze wymagania

 • 1. spełnienie wymogów art. 113 przywołanej wyżej ustawy,
 • 2. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra sztuki
 • 3. prowadzenie aktywnie działalności artystycznej lub naukowej,
 • 4. posiadanie predyspozycji do pracy artystycznej lub naukowej i dydaktycznej.

Mile widziane

 • 1. 1. ukończone studia magisterskie na kierunku studiów realizowanym w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki (lub równoważnym),
 • 2. dobra znajomość programów graficznych - pakiet Adobe i podstawy grafiki 3D (na poziomie umożliwiającym realizowanie zadań dydaktycznych i wspomagających działania organizacyjne Pracowni i Wydziału),
 • 3. dobra znajomość rzeźbiarskich technik realizacyjnych
 • 4. doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu obiektów artystycznych w wybranych technologiach rzeźbiarskich,
 • 5. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dydaktyki wg programu studiów
 • prowadzenie działalności badawczej/artystycznej
 • zadania organizacyjne wg przydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. zgłoszenie konkursowe,
 • 2. życiorys zawodowy,
 • 3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 przywołanej wyżej ustawy
 • 4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe
 • 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.