Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski
 • Biegła znajomość języka polskiego (na poziomie co najmniej C1)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2)
 • Minimum 1 publikacja indeksowana w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS
 • Uzyskanie pozytywnej opinii wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony w Instytucie/Katedrze
 • Doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z informatyką

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Kopia dyplomu doktora nauk technicznych
 • Wykaz publikacji za lata 2017-2023 (obowiązkowo: liczba punktów oraz Impact Factor)
 • Wykaz wystąpień konferencyjnych wraz z tematem wystąpienia
 • CV z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz doświadczenia/umiejętności w związku z prowadzeniem zajęć związanych z informatyką
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • papierowo: Sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej bud. 34, pok. 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937351
  lub
  elektronicznie: iit@sggw.edu.pl; cc: jaroslaw_kurek@sggw.edu.pl