Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Kopia dyplomu nadania stopnia doktora lub magistra, lub inny dokument potwierdzający posiadanie tego stopnia
 • Curriculum vitae z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz prac opublikowanych (oraz przyjętych do druku, wymagane zaświadczenie redakcji)
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:

  - osobiście: sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej, budynek 34, pokój 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, telefon: 22 593 73 51
  - elektronicznie: iit@sggw.edu.pl, oraz cc: adam_przezdziecki@sggw.edu.pl