Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej z przygotowaniem metodycznym w zakresie nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w tym w zakresie pracy w klasach integracyjnych i edukacji włączającej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia w zakresie pedagogiki specjalnej lub pedagogiki
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu metodyki nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci w edukacji włączającej
 • umiejętności do prowadzenia zajęć w j. angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Załączniki