Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

uepoznan.rekrutacja@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

ASYSTENTA
w Katedrze Ekonomii Informacji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie co najmniej B2,
 • znajomość języka polskiego (biegła),
 • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie ekonomii informacji
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry Ekonomii Informacji
 • udział w pracach organizacyjno - administracyjnych związanych z przygotowaniem aplikacji grantowych, nowych koncepcji badawczych oraz treści i metodyki zajęć dydaktycznych.

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki