Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub nauki o sztuce uczelni polskiej
 • specjalizacja oraz posiadaniedorobek naukowy w zakresie badań teatralnych, badań nad sztuką współczesną;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie historii teatru i dramatu, teatru i dramatu współczesnego, badań nad performatyką, teatrem muzycznym (minimum 1 rok);
 • posiadanie ogólnejwiedzy na temat prowadzenia badań naukowych
 • biegla znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

Mile widziane

 • doświadczenie związane z pracą w teatrze, zespole teatralnym lub przy organizacji widowisk artystycznych
 • prezentacja dwóch opisów zajęć proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk.

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie zajęć na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk (m.in. praktycznych warsztatów, konwersatoriów dot. współczesnego teatru i dramatu, seminariów licencjackich),
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz katedry, instytutu i wydziału,
 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy; dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera :
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera :
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu;

Załączniki