Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Stopień magistra inżyniera zootechniki lub ichtiologia i akwakultura; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych i popularno-naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarze zootechniki i rybactwa ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury, dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu magister inżynier zootechniki lub ichtiologia i akwakultura.
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie: zootechniki i rybactwa, w szczególności akwakultury.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora.
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią.
 • Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych.
 • Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki