Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia zawodowego magistra inżyniera – inżynierii środowiska, specjalność kształtowanie środowiska.
Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Wykazanie się co najmniej czteroletnim, udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym na poziomie szkolnictwa wyższego.
Znajomość języka angielskiego.
Aktywność naukowa i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w szczególności z zakresu inżynierii środowiska. Znajomość obsługi aparatury badawczej umożliwiająca samodzielne prowadzenie pomiarów oraz umiejętność pozyskiwania i analizy danych środowiskowych.
Znajomość programów QGIS, ArcGIS, Autocad, Statistica, R Studio.
Osobista prezentacja przed komisją konkursową.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia zawodowego magistra inżyniera – inżynierii środowiska, specjalność kształtowanie środowiska.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Wykazanie się co najmniej czteroletnim, udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym na poziomie szkolnictwa wyższego
 • Znajomość języka angielskiego
 • Aktywność naukowa i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w szczególności badań z zakresu kształtowania środowiska. Znajomość obsługi aparatury badawczej umożliwiająca samodzielne prowadzenie pomiarów oraz umiejętność pozyskiwania i analizy danych środowiskowych.
 • Znajomość programów QGIS, ArcGIS, Autocad, Statistica, R Studio
 • Osobista prezentacja przed komisją konkursową

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym, wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia zawodowego magistra inżyniera
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jak np. publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne, wynalazki, patenty, projekty, opracowania dla praktyki - o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, dydaktyki i gospodarki. W przypadku przedstawienia osiągnięć zespołowych wymagane jest określenie przez Kandydata jego udziału w danym osiągnięciu.
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego ukończenia w okresie zatrudnienia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do: 15. 12. 2024r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.