Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura, architektura i urbanistyka;
 • 2. Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej (minimum roczne);
 • 4. Udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie architektura i urbanistyka w postaci artykułów naukowych opublikowanych w roku 2023 o wartości minimum 140 punktów;
 • 5. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego (minimum dwuletnie);
 • 6. Znajomość oprogramowania Autocad, Archicad, Photoshop, Revit;
 • 7. Biegła znajomość języka angielskiego;
 • 8. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Projektowanie wstępne architektoniczne i urbanistyczne, Zintegrowane wstępne projektowanie architektoniczne i urbanistyczne;
 • 2. Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
 • 3. Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk,
 • • życiorys (CV),
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • • plan rozwoju naukowego,
 • • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych,
 • • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.