Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

A.Maciaszczyk@adm.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Instytut Architektury i Urbanistyki w Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudni pracownika na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej .

Nasze wymagania

 • dyplom magistra nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (architektura)
 • chęci dalszego pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju naukowego.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia)

Zakres obowiązków

 • zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych
 • zadania w obszarze obowiązków badawczych,
 • zadania w obszarze obowiązków organizacyjnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV i kwestionariusz osobowy
 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Autoreferat zawierający: - zakres zainteresowań badawczych i osiągnięć zawodowych, np. wykaz prac projektowych dorobku zawodowego
 • Kserokopię nadania stopnia magistra inżyniera architekta