Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Wykazanie się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznymi organizacyjnym w zakresie akarologii leśnej Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne
 • Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowe, dydaktycznej i organizacyjnej z zakresu akarologii leśnej
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole badawczym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prace organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze Kandydata (publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne).
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie Kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.

Załączniki