Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie chemicznej technologii drewna. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Biegła znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne,
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie chemicznej technologii drewna
 • Posiadanie umiejętności oraz doświadczenie w pracy w laboratorium w zakresie technik instrumentalnych stosowanych w analizie drewna i innych materiałów lignocelulozowych, między innymi: wykonywanie podstawowych analiz fizykochemicznych oraz spektrofotometrycznych i chromatograficznych.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole badawczym.
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prace organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze Kandydata (publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie Kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie

Załączniki