Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

WCH.1210-13/2023

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w ramach projektu NCN SONATA 17 nr 2021/43/D/NZ5/02559: „Ból przewlekły w otyłości: od mechanizmów komórkowych po nowe strategie dla celowanej terapii”. Kierownik projektu: dr Anna Piotrowska-Murzyn. Kierownik projektu z ramienia UW: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii, farmacji, medycyny lub nauk pokrewnych (wymagany najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy)
 • umiejętność pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi oraz posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur doświadczalnych
 • umiejętność pobierania tkanek (rdzeń kręgowy, struktury mózgu, wątroba, nerw kulszowy) oraz krwi od myszy i szczurów
 • znajomość anatomii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem rdzenia kręgowego
 • umiejętność przygotowania materiału biologicznego do badań chemicznych
 • umiejętność pobierania tkanek do analiz biochemicznych oraz umiejętność przeprowadzenia analiz biochemicznych: RT-qPCR, Western blot, immunohistochemia
 • umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej uzyskanych wyników
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w obszarze tematycznym i metodologicznym projektu
 • umiejętność pracy zespołowej
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Zakres obowiązków

 • pobieranie materiału biologicznego od myszy i szczurów (struktury mózgu, rdzeń kręgowy, wątroba, nerw kulszowy, krew)
 • zabezpieczenie materiału biologicznego i przygotowanie go do dalszych analiz chemicznych i biochemicznych
 • homogenizacja materiału biologicznego do analiz chemicznych
 • przeprowadzanie badań biochemicznych oraz pomoc w wykonywaniu analiz chemicznych (HPLC/LC-MS)
 • analiza i interpretacja uzyskanych wyników oraz przygotowanie manuskryptów
 • prowadzenie dokumentacji naukowej uzyskanych wyników
 • prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach naukowych, sympozjach i warsztatach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Oferujemy

 • znaczące możliwości rozwoju kariery naukowej i poszerzanie wiedzy i umiejętności, zdobywanie doświadczenia oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.
 • Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi projektu osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie potrafiła połączyć wiedzę z zakresu biologii, medycyny i farmakologii z umiejętnościami analitycznymi nabytymi na Wydziale Chemii UW.
 • Zatrudnienie na pełnym etacie, 18 miesięcy. Praca od ok. lutego 2024 do 31.07.2025 (z możliwością przedłużenia), na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys (CV)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW
 • kopię dyplomu ukończenia studiów III stopnia
 • lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • lista projektów grantowych przy których kandydat współpracował