Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łodź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 16.01.2024

Nasze wymagania

 • Magisterium z obszaru nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia
 • Dorobek naukowy w zakresie historii Polski po II wojnie światowej, a zwłaszcza publikacje w czasopismach punktowanych z listy MNiSW
 • Udokumentowane uczestnictwo w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych)
 • Ze względu na profil badawczy Katedry i realizowane zadnia dydaktyczne poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w problematyce dziejów politycznych i społecznych Polski po II wojnie światowej, w tym polityce zagranicznej PRL i III RP oraz historii Łodzi i regionu, aby kandydat mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne obejmujące dzieje Polski po 1945 r. oraz tematykę związaną ze specjalnością turystyczną
 • Pożądana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ażeby przyszły asystent mógł publikować swoje artykuły w czasopismach anglojęzycznych, wygłaszać referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęcia dla studentów w tym języku
 • Potrzeby badawcze, w tym tematyka miejsca powojennej Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, wymagają także od kandydata znajomości w stopniu co najmniej podstawowym języka niemieckiego lub rosyjskiego
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne

Mile widziane

 • Doświadczenie związane z pozyskiwaniem funduszy na prowadzenie działalności naukowej lub popularyzatorskiej
 • Doświadczenie wynikające z kwerend archiwalnych w kraju lub za granicą
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych z historii Polski po 1945 r.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym na specjalności turystycznej
 • Uczestniczenie w życiu organizacyjnym Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej, społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • opinia opiekuna naukowego lub przełożonego o walorach kandydata

Załączniki