Asystent stanowisko badawcze

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

asystent badawczy w Laboratorium Metabolomiki w Centrum Badań Klinicznych

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe na kierunku chemia
 • posiadanie stopnia doktora nauk medycznych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność identyfikacji związków chemicznych na podstawie widm GC-MS/MS w oparciu o własne biblioteki oraz biblioteki dostępne komercyjnie
 • potwierdzone publikacjami doświadczenie w interpretacji biochemicznej wyników badań metabolomicznych w obszarze biomedycyny uzyskanych techniką GC-MS/MS

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z zawartą umową

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wzór podania
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek z art. 113
 • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki