Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm ].
Informacje:
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
• Konkurs ma charakter jednoetapowy.
• Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 27.12.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • znajomość problematyki działalności badawczo-dydaktycznej realizowanej w Katedrze Polityki Gospodarczej
 • znajomość języków obcych - preferowany język angielski
 • Kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm ]

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • prowadzenie badań naukowych
 • Uczestniczenie w życiu organizacyjnym Katedry Polityki Gospodarczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie
 • życiorys zawodowy
 • kwestionariusz osobowy [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe]
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm ]
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe]
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 742)
 • oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe ]

Załączniki