Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze Psychologii

Nasze wymagania

 • Kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć;
 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii;

Mile widziane

 • Osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny;
 • Organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej;

Zakres obowiązków

 • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
 • znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki