Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra lub równoważny uzyskany na kierunku/wydziale ekonomicznym
 • wiedza z zakresu wewnętrznych i rynkowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym sposobów rozwiązywania sprzeczności interesów mikro- i makro
 • znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych (na poziomie min. B2 potwierdzona certyfikatem);
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego
 • możliwość podjęcia zatrudnienia z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

Mile widziane

 • znajomość innego języka obcego
 • opinia nauczyciela akademickiego
 • recenzowane publikacje naukowe lub dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu analizy rynków
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Instytutu Rynków i Konkurencji oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • odpis dyplomu magistra lub dokument równoważny
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie,
 • CV
 • klauzula RODO

Załączniki