Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zatrudni osobę na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej. Poszukujemy entuzjastycznej oraz zmotywowanej osoby, która posiada wiedzę z zakresu uczenia maszynowego (głębokiego), jak również interesuje się metodami przetwarzania obrazu i metodami przetwarzania sygnałów stosowanymi w dziedzinie (bio)medycznej.
Zatrudnienie w ramach programu BE-LIGHT MSCA DN EU pt. “Face skin analysis using multimodal imaging and machine learning methods”. Zgodnie z zasadami programu finansowania i prawem krajowym, kandydat musi spełniać wszystkie wymagania związane z: wymaganiami projektu BE-LIGHT MSCA DN EU, wymaganiami Politechniki Gdańskiej dla asystenta badawczego oraz wymaganiami Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Warunkiem zatrudnienia jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PG.

Nasze wymagania

 • Kandydat musi: • zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej (w ramach rekrutacji przeprowadzonej po wstępnym wyborze na stanowisko) • spełniać wymagania rekrutacyjne Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej można znaleźć na stronach: Admissions process, Guide for candidates • posiadać podstawy w zakresie metod przetwarzania obrazów i sygnałów stosowanych w dziedzinie (bio)medycznej • mieć dobre podstawy w uczeniu maszynowym (głębokim) • posiadać zaawansowaną wiedzę, umiejętność i doświadczenie: w programowaniu w języku Python, opracowywaniu modeli głębokiego uczenia się do klasyfikacji lub regresji obrazów przy użyciu frameworków PyTorch lub TensorFlow, ocenie modeli uczenia maszynowego i opracowywaniu metod przetwarzania obrazów • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (min. na poziomie B2, umiejętność ta powinna być poświadczona wcześniejszymi studiami realizowanymi w języku angielskim lub ważnym certyfikatem akceptowanym przez Szkołę Doktorską PG) • posiadać solidne podstawy matematyki • posiadać tytuł magistra (lub równoważny, uznawany przez kraj przyjmujący) z zakresu informatyki lub fizyki/inżynierii biomedycznej/inżynierii elektrycznej z udokumentowanym szkoleniem w zakresie kursów informatycznych (w ramach programów studiów magisterskich lub innych) • być autorem co najmniej jednej publikacji naukowej
 • Kandydat nie może: • mieszkać ani prowadzić głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju beneficjenta przeprowadzającego rekrutację przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji. Obowiązkowa służba krajowa i/lub krótkie pobyty, takie jak wakacje, nie są brane pod uwagę • posiadać stopnia naukowego doktora w dniu rekrutacji

Mile widziane

 • umiejętność pracy w środowisku interdyscyplinarnym • posiadanie dorobku publikacyjnego w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych • skuteczne umiejętności komunikacyjne • umiejętność samodzielnego i niezależnego prowadzenia badań • umiejętność adaptacji i rozwiązywania problemów • podstawowa wiedza w zakresie medycyny i inżynierii biomedycznej

Zakres obowiązków

 • Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: • udział w pracach zespołu badawczego w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego • prowadzenie badań naukowych dotyczących rozwoju metod diagnostyki obrazowej z zastosowaniem uczenia maszynowego i przetwarzania obrazów, w szczególności związane z rolą w ramach projektu BE-LIGHT w tematyce R7: Analiza skóry twarzy z wykorzystaniem metod obrazowania multimodalnego i uczenia maszynowego • rozwój środowiska do realizacji badań eksperymentalnych poprzez przygotowanie i rozwój oprogramowania, fantomów, sprzętu komputerowego i innych elementów związanych ze stanowiskami do badań eksperymentalnych • tworzenie, utrzymywanie i rozwój baz danych związanych z badaniami naukowymi • przygotowywanie i udział w opracowaniu publikacji naukowych związanych z realizacją badań i rozwojem infrastruktury badawczej • udział w działaniach projektu BE-LIGHT, w szczególności w międzynarodowych szkoleniach, takich jak: szkoły, warsztaty, szkolenia praktyczne itp. Kandydat musi zadeklarować, że będzie uczestniczył we wszystkich tych działaniach • aktywny udział w zajęciach Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej oraz terminowe i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków z tym związanych Wykonywanie powyższych zadań zgodnie z zasadami etycznymi, z poszanowaniem przepisów prawnych oraz z zasadami zgodnej pracy w zespole badawczym.

Oferujemy

 • wynagrodzenie brutto w wysokości około 31 000 EUR rocznie (wynagrodzenie płatne w PLN, obejmujące dodatkowe wynagrodzenie roczne) • zatrudnienie na okres 36 miesięcy z perspektywą przedłużenia (po zakończeniu projektu na zasadach obowiązujących na PG) • pracę w interdyscyplinarnym środowisku • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku • stabilne warunki zatrudnienia • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów • wyjazdy zagraniczne w ramach projektu BE-LIGHT • szkolenia wewnętrzne • dostęp do uczelnianej biblioteki • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport) • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej • przedszkole, stanowiska do przewijania i punkt karmienia dzieci • punkty gastronomiczne oraz strefy relaksu na terenie Uczelni • parking dla pracowników • dofinansowanie do wypoczynku • preferencyjne pożyczki • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (zawierające także informacje o działalności naukowej oraz wykaz publikacji) • list motywacyjny • dwa listy polecające • dokumenty poświadczające kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów magisterskich, certyfikaty ukończenia kursów itp.) • oświadczenie, że kandydat zapoznał się z wymaganiami Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej, spełnia wszystkie jej wymagania i weźmie udział w rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej • oświadczenie, że kandydat akceptuje warunek, że musi zostać przyjęty przez Szkołę Doktorską Politechniki Gdańskiej, aby zostać zatrudnionym na stanowisko asystenta badawczego • oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata
 • Na etapie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej - dokumenty wymagane w ramach procesu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej wskazane są w Zarządzeniu Rektora. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do Szkoły Doktorskiej zostanie zaproszony kolejny kandydat z listy pierwszeństwa rekrutacji wstępnej itd.

Załączniki