Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000-6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra psychologii
 • Doświadczenie praktyczne w obszarze psychologii klinicznej - doświadczenie w pracy jako psycholog lub psychoterapeuta w kontakcie klinicznym z pacjentem/klientem pod aktywną superwizją. Kryterium niezbędnym jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty lub specjalizacji klinicznej albo udokumentowanie realizowania szkolenia psychoterapeutycznego lub specjalizacji klinicznej na co najmniej 2 roku. Doświadczenie pracy w zespole klinicznym (jako członek zespołu lub kierownik zespołu)
 • Min. rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami i przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Doświadczenie społeczne (organizacje pozarządowe, wolontariat itd.)
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego
 • Gotowość do pracy również w weekendy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć po polsku i po angielsku z obszaru psychologii klinicznej i pokrewnych obszarów, na przykład zajęć dotyczących psychologii rehabilitacji, rozmowy psychologicznej, psychologii klinicznej i zdrowia, diagnozy psychologicznej
 • Opieka nad praktykami, wspieranie studentów w rozwoju umiejętności praktycznych w ramach projektów prowadzonych na Wydziale
 • Zaangażowanie w organizację zajęć dydaktycznych oraz prace organizacyjne Wydziału Psychologii we Wrocławiu, m.in. w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale 5000 – 6000 zł brutto
 • Pensum dydaktyczne: 360 h
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych międzynarodowych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌tytułu zawodowego magistra‌ psychologii

Załączniki