Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Gospodarki Światowej; Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: brak informacji zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej , Katedra Zarządzania Międzynarodowego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł zawodowy magistra (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości albo w analogicznych dyscyplinach według starej klasyfikacji).
 • 2. Zainteresowania naukowe w zakresie ekonomii, zarządzania ludźmi, polityki europejskiej dotyczącej respektowania praw człowieka w miejscu pracy oraz roli kobiet w biznesie (w tym międzynarodowym).
 • 3. Praktyczna znajomość metodologii jakościowej i/lub ilościowej w badaniach naukowych.
 • 4. Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowanie publikacji w tych językach.

Mile widziane

 • 1. Autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednej publikacji naukowej w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
 • 2. Ukończone studia w zakresie psychologii.

Zakres obowiązków

 • obowiązki naukowo-dydaktyczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 • • Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy (dostępne na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 • • Odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równoważny.
 • • List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie.
 • • CV.