Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających oraz kształcenie i wychowywanie studentów, a także uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Nasze wymagania

 • Udokumentowany dorobek naukowy (artykuły naukowe, patenty, udział w konferencjach, współpraca itp.), w tym z zakresu zgodnego z profilem badawczym Katedry.
 • Doświadczenie dydaktyczne, w tym z zakresu zgodnego z profilem dydaktycznym Katedry.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Działalność naukowo-badawcza.
 • Działalność dydaktyczna.
 • Działalność organizacyjna.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wniosek o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID.
 • Inne osiągnięcia (staże, konferencje naukowe, doświadczenie w pracy laboratoryjnej, udział w projektach badawczych) uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 • Biegła znajomość języka polskiego i potwierdzona znajomość języka angielskiego.
 • Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy (formularz do pobrania).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.