Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Anglistyki, Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • szeroka wiedza z zakresu językoznawstwa angielskiego, socjolingwistyki i analizy dyskursu, w szczególności analizy języka naturalnego;
 • doświadczenie badawcze i udokumentowany dorobek naukowy (publikacja oryginalnych prac badawczych, udział w konferencjach i warsztatach naukowych);
 • gotowość do prowadzenia aktywnej pracy dydaktycznej oraz naukowej w obszarze badań teoretycznych dotyczących kompetencji komunikacyjnej oraz jej testowania; atutem będzie doświadczenie w następującym zakresie: zbieranie i analiza danych językowych w kontekście naukowym i dydaktycznym, umiejętność użycia programów komputerowych i nowych technologii w analizie danych językowych, także w kontekście testowania kompetencji językowych, różnic międzykulturowych, lub w badaniach socjofonetycznych;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu biegłym; dobrze widziana będzie znajomość innych języków.

Mile widziane

 • doświadczenie w organizowaniu konferencji lub festiwali naukowych, doświadczenie w testowaniu oraz naukowym opracowaniu danych związanych z testowaniem, a także doświadczenie w pracy zespołowej i redakcyjnej

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w pracach naukowych Zakładu, czynny udział w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa oraz innych zajęć oferowanych przez Zakład i Instytut Anglistyki,
 • w zakresie pracy organizacyjnej – oczekiwane jest aktywne włączanie się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera;
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera.

Załączniki