Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 2400-2600 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii.

Planowane zatrudnienie na ½ etatu na dwa lata od 1 września 2024 r.

Nasze wymagania

 • Specjalizacja z zakresu dydaktyki historii.
 • Ukończona specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania historii.
 • Tytuł magistra historii uzyskany w ciągu ostatnich 15 lat.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w szkole w ciągu ostatnich 10 lat.

Mile widziane

 • Udokumentowane kontakty międzynarodowe.
 • Umiejętności dydaktyczne.
 • Doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej.
 • Inne osiągnięcia i wyróżnienia.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 180 h dydaktycznych rocznie, m.in. z dydaktyki historii, Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Oferujemy

 • Standardowy pakiet socjalny dostępny na UW.
 • Możliwość szkoleń.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
 • Odpis uzyskania tytułu magistra lub inny dokument poświadczający posiadanie tytułu magistra historii.
 • Dokument poświadczający ukończenie specjalizacji nauczycielskiej.
 • CV.
 • Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 3. szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190): Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument docx.

Załączniki