Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • dorobek naukowy z zakresu psychologii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii myśli psychologicznej oraz psychopatologii
 • publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na kierunku psychologia
 • dobra orientacja w zagadnieniach z zakresu metodologii, filozofii i historii nauki
 • znajomość kanonu filozofii

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: filozof@uj.edu.pl, tytuł: „konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Ogólnej” przesyłką pocztową na adres: Wydział Filozoficzny UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków z adnotacją „konkurs na stanowisko asystenta w I. Psychologii"