Asystent stanowisko dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

DZIEKAN
COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza
KONKURS
na stanowisko asystenta – diagnosta laboratoryjny w grupie stanowisk dydaktycznych w
Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/6 etatu.
Stanowisko do objęcia od marca 2024 r.

Nasze wymagania

 • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;
 • posiadanie uprawnień do pobierania materiału biologicznego u ludzi;
 • posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie oznaczeń biologicznych
 • posiadanie praktyki w zakresie pracy w laboratorium analityki medycznej;

Zakres obowiązków

 • pobieranie materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonywanie oznaczeń biochemicznych w pobranym materiale biologicznym
 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • omawianie i interpretacja badań związanych z pobranym materiałem biologicznym
 • ocena wiedzy i umiejętności studentów w zakresie oznaczeń laboratoryjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego ul. Armii Krajowej 13/15 42-215 Częstochowa pok. nr 014