Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Matematyki Dyskretnej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • mieć ukończone studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) na kierunku matematyka lub informatyka lub innym pokrewnym kierunku
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • wykazywać zainteresowanie matematyką dyskretną, informatyką lub zastosowaniami matematyki potwierdzone posiadanym dorobkiem naukowym lub tematyką pracy magisterskiej
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni.
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • wykaz dorobku naukowego i opis doświadczenia dydaktycznego
 • w przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora lub nie posiada dorobku naukowego - wymagana jest rekomendacja świadcząca o posiadanych predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki