Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Neuropsychologii. Zapraszamy do współtworzenia dynamicznego i kreatywnego zespołu naukowo-badawczego.

Nasze wymagania

 • 1. tytuł magistra psychologii (warunek konieczny
 • 2. biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do pisania artykułów naukowych i prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (Certyfikat na poziomie C1);
 • 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii i neuropsychologii;
 • 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w związku z obowiązkiem przygotowywania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku angielskim
 • 5. doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii i neuropsychologii, preferowane będą osoby prowadzące badania interdyscyplinarne, w których główny nacisk dotyczy neuropsychologii rozwoju (umowa, rekomendacja kierownika projektu)
 • 6. umiejętność pozyskiwania funduszy na badania naukowe potwierdzona otrzymaniem grantu badawczego/ grantów badawczych
 • 7. udokumentowany publikacjami w obiegu międzynarodowym dorobek naukowy w zakresie psychologii i neuropsychologii; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor, w których kandydat jest pierwszym autorem
 • 8. uczestnictwo (w postaci wystąpień) w konferencjach naukowych; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za udział w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji naukowej co najmniej o zasięgu krajowym
 • 9. dalszy rozwój naukowy w szkole doktorskiej/ wszczęty przewód doktorski w obszarze psychologii
 • 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej

Zakres obowiązków

 • 1.doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii i neuropsychologii;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w związku z obowiązkiem przygotowywania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii i neuropsychologii, preferowane będą osoby prowadzące badania interdyscyplinarne, w których główny nacisk dotyczy neuropsychologii rozwoju (umowa, rekomendacja kierownika projektu)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • • Odpis dyplomu magisterskiego
 • • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • • Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego
 • • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących doświadczenia/umiejętności opisanych w ogłoszeniu (certyfikaty, zaświadczenia, umowy, rekomendacje)

Załączniki