Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Gliwice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

  • tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna lub pokrewnej,
  • posiadanie znaczącego dorobku publikacyjnego i organizacyjnego, w tym między innymi udział w tematycznych konferencjach oraz sympozjach,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Zakres obowiązków

  • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny inżynieria chemiczna lub pokrewnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki