Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

 • • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej lub technologii chemicznej;
 • • uzyskanie znaczących osiągnieć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego;
 • • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami;
 • • dorobek naukowy z zakresu inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej, w szczególności z zakresu procesów katalitycznego wytwarzania olefin, wysokotemperaturowych procesów przetwarzania węglowodorów, potwierdzony publikacjami w czasopismach zagranicznych;
 • • udokumentowana znajomość języka angielskiego;
 • • umiejętność prowadzenia zajęć́ dydaktycznych w języku polskim;
 • • umiejętność pracy badawczej w zakresie technologii chemicznej;
 • • posiada przygotowanie pedagogiczne lub uzupełni go w pierwszym roku zatrudnienia

Mile widziane

 • • Stopień naukowy doktora z zakresu inżynierii chemicznej, złożona praca doktorska z zakresu inżynierii chemicznej lub potwierdzenie promotora o 80% stanie zaawansowania pracy doktorskiej z zakresu inżynierii chemicznej
 • • Znajomość́ oprogramowania: Word, Grapher, Excel, PowerPoint, AutoCad, MathCad, oraz programów do modelowania molekularnego.
 • • Znajomość technik badawczych z zakresy katalizy, takich jak: chromatografia gazowa, spektroskopia UV-Vis, badania temperaturowo programowanej redukcji/desorpcji, XRD, SEM-TEM

Zakres obowiązków

 • Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • • wykaz dorobku naukowego,
 • • informacje o doświadczeniu zawodowym,
 • • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia,
 • • potwierdzenie znajomości języka obcego,
 • • ankieta personalna.