Asystent stanowisko badawcze

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

 • wykształcenie: stopień doktora dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (przykładowo w zakresie inżynierii chemicznej/inżynierii materiałowej)
 • staż pracy: min. 4 lata pracy laboratoryjnej (w ten okres wlicza się okres realizacji pracy doktorskiej)
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zakresu badań podstawowych oraz badawczo-rozwojowych na stanowisku Kierownika Projektu
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: - znajomość tematyki z zakresu materiałów polimerowych lub technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej lub inżynierii materiałowej, w szczególności z zakresu procesów fotopolimeryzacji i technik monitorowania procesów indukowanych fotochemicznie potwierdzony publikacjami w czasopismach zagranicznych
 • umiejętność obsługi aparatury naukowej takiej jak foto-DSC, real-time foto-reometr, real-time foto-FT-IR
 • umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania badań
 • posiadanie dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej (pierwszy autor co najmniej 10 publikacji w czasopismach zagranicznych), wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym oraz współautorstwo patentów krajowych (co najmniej 5) i zgłoszeń patentowych

Mile widziane

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

Zakres obowiązków

 • Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczego,
 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz szczegółowym wykazem dorobku naukowego)
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • • potwierdzenie znajomości języka obcego
 • • ankieta personalna

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax (12) 628 20 35, pok. 10 w godz. 9.00-13.00.
  Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta, znak sprawy C07.110.192.2024