Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Nasze wymagania

 • - tytuł zawodowy magistra w zakresie zootechniki, biologii, biotechnologii, weterynarii lub pokrewny
 • udokumentowany dorobek naukowy (artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR, udział w konferencjach, współpraca itp.), w tym zgodny z profilem badawczym Katedry
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie zgodnym z profilem dydaktycznym Katedry, w tym posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa i higieny pracy
 • umiejętności z zakresu laboratoryjnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach biologicznych i chemicznych, udokumentowane stosownymi zaświadczeniami lub publikacjami, w tym z zakresu parazytologii oraz spektrofluorymetrii i chromatografii gazowej
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Kształcenie studentów i doktorantów
 • Prowadzenie działalności badawczej
 • Prowadzenie działalności organizacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
 • inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie, zwłaszcza z zakresu higieny i rozrodu zwierząt
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (przynajmniej na poziomie B2)
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Weź udział w rekrutacji

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin