Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

stanowisko asystenta w Instytucie Zarządzania, Katedrze Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów magisterskich inżynieryjno-technicznych, preferowane w zakresie nauk ścisłych, dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki i informatyki,
 • potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat min. 100 godzin terapii neurofeedback EEG połączonych z analizą QEEG,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z wykorzystaniem technik psychofizjologicznych,

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będą potwierdzone certyfikatami szkolenia w obszarze neurofeedback EEG oraz analizy QEEG.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajeć ze studentami
 • prace badawcze

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm..) (formularz do pobrania);
 • wniosek o zatrudnienie;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających ukończenie studiów magisterskich inżynieryjno-technicznych, preferowane w zakresie nauk ścisłych, lub, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym;
 • informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 • zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Zarządzania
  Sekretariat Główny Instytutu
  Agnieszka Drabik
  ul. Cukrowa 8
  71-004 Szczecin