Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Praca związana z badaniami i dydaktyką

Nasze wymagania

 • tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (np. automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika)
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie co najmniej 2 z wymienionych poniżej obszarów tematycznych: mechanika ( w tym - drgania), automatyka, robotyka, programowanie i metody numeryczne (w szczególności znajomość środowiska Matlab oraz co najmniej jednego z języków: C, C++, Java, Python), sztuczna inteligencja, modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych, przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • przygotowanie merytoryczne umożliwiające realizację badań naukowych w przynajmniej jednym z obszarów wymienionych w pkt 2, w zastosowaniu w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • chęć i motywacja do realizacji pracy doktorskiej

Zakres obowiązków

 • pracownik badawczo-dydaktyczny
 • prowadzenie badań naukowych (przewidywane obszary badań: modelowanie i metody redukcji drgań, metody identyfikacji i optymalizacji, robotyka, zastosowania sztucznej inteligencji, interakcja człowiek-maszyna)
 • przygotowywanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-do-nas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki
 • życiorys (CV) zawierający także informacje o działalności naukowej i dydaktycznej kandydata
 • odpis dyplomu magistra w obszarze inżyniera mechaniczna lub pokrewnym
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje

Załączniki