Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych
 • znajomość metod i technik uczenia maszynowego
 • znajomość środowiska R i Python
 • doświadczenie w eksploracji danych
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje