Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Poszukujemy osoby z tytułem magistra, która będzie badaczem i nauczycielem akademickim z zakresu szeroko rozumianej fotoniki w szczególności z wiedzą z zakresu włókien światłowodowych (projektowanie i charakteryzacja) oraz z zakresu przyrządów światłowodowych.

Nasze wymagania

 • Ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika lub pokrewnym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2)
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego potwierdzona np.: certyfikatami, publikacjami naukowymi, dysertacjami
 • Profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych (ZMiSP)
 • Znajomość tematyki w zakresie optyki światłowodowej
 • Znajomość zagadnień związanych z charakteryzacją (analiza eksperymentalna) światłowodów i podzespołów światłowodowych (w tym czujników światłowodowych) w szczególności na zakres bliskiej podczerwieni
 • Umiejętność budowania i justowania układów optycznych oraz umiejętność obsługi zaawansowanych urządzeń pomiarowych i źródeł światła (analizatory widma optycznego, spektrometry, interrogatory, lasery, etc.)
 • Gotowość do prowadzenia badań eksperymentalnych we współpracy z doświadczonym naukowcem
 • Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki i fotoniki
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy