Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Matematyki Stosowanej.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
 • Wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.
 • Spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.).

Mile widziane

 • Ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie).
 • Doświadczenie w pracy ze studentami (opcjonalnie).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach.
 • Udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Przygotowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.
 • Wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim.

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • list motywacyjny

Załączniki