Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Humanistyczno-Społeczny
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: BIELSKO-BIAŁA
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Bielsko-Bialski
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 11.03.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.04.2024
LINK DO STRONY: https://oferty-pracy.ubb.edu.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (preferowane dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);
 • preferowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i/lub edukacji wczesnoszkolnej, optymalnie dodatkowo w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • dorobek publikacyjny w obszarze pedagogiki (zwłaszcza w czasopismach punktowanych z listy ministerialnej);

Zakres obowiązków

 • Zaangażowanie w naukową i dydaktyczną aktywność Instytutu Pedagogiki.

Oferujemy

 • 13 pensja
 • ZFŚS

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę skierowane do JM Rektora, dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. UBB;
 • życiorys;
 • autoreferat;
 • wykaz publikacji;
 • odpisy dokumentów (kserokopie) stwierdzających posiadanie stopni naukowych;
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez UBB danych osobowych;
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że UBB będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej;
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Załączniki