Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Farmacji Stosowanej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
w Zakładzie Farmacji Stosowanej
Wydział Farmaceutyczny
nr ref. AO/1220 – 3/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra farmacji, chemii, fizyki medycznej lub biologii
 • 2. biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 2. doświadczenie w zakresie bioinżynierii medycznej, terapii genowej, farmacji stosowanej
 • 3. znajomość komputerowych programów aptecznych, przygotowanie bioinformatyczne
 • 4. aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) – jeśli dotyczy. UWAGA! Pracowników WUM prosimy o przesyłanie wyłącznie dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 4.

Załączniki