Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Prawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim zatrudni pracownika na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nasze wymagania

 • posiada stopień magistra nauk prawnych
 • posiada aplikację prawniczą lub ją odbywa
 • wykazuje się dorobkiem naukowym w zakresie teorii i filozofii prawa
 • prezentuje aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • posiada zaawansowane prace nad doktoratem z w zakresie teorii i filozofii prawa
 • wykazuje zainteresowania naukowe w zakresie teorii i filozofii prawa w tym posiada zaawansowane prace nad doktoratem w dziedzinie teorii lub filozofii praw
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego lub języka niemieckiego, w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia);

Mile widziane

 • łączenie swojego centrum życiowego z Zieloną Górą.

Zakres obowiązków

 • Praca w obszarze naukowym - przygotowywanie doktoratu, publikacje artykułów naukowych, wystąpienia konferencyjne
 • Praca w obszarze organizacyjnym -prowadzenie powierzonych spraw Katedry, Instytutu i Wydziału.
 • Praca w obszarze dydaktycznym – prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie przydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • deklaracja przystąpienia do konkursu
 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • kopia uzyskania stopnia magistra nauk prawnych
 • zaświadczenie o ukończeniu lub odbywaniu aplikacji prawniczej
 • dorobek naukowy w zakresie teorii prawa lub filozofii prawa potwierdzony publikacjami
 • certyfikaty udziału w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • oświadczenie promotora o stanie prac nad doktoratem w dziedzinie teorii lub filozofii prawa
 • • certyfikat znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego, w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształceni