Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydzial Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
 • specjalizowanie się oraz posiadanie dorobku naukowego w zakresie badań kulturowych, badań nad dziedzictwem kulturowym lub marketingu kultury
 • doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych i udziałem w konferencjach międzynarodowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie marketingu i zarządzania kulturą, polityki kulturalnej, dziedzictwa kulturowego, (minimum 1 rok, około 200 godzin dydaktycznych)
 • znajomość nowoczesnych metod dydaktycznych
 • przedstawienie opisu dwóch kursów proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk
 • ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

Mile widziane

 • doświadczenie związane z pracą w marketingu w sektorze kultury, lub przy organizacji festiwali artystycznych

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie zajęć na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk (m.in. konwersatoriów: polityka kulturalna, marketing w sektorze kultury, praktycznych warsztatów dot. PR w instytucjach kultury, seminariów licencjackich), prowadzenie zajęć na kierunku kulturoznawstwo (m.in dot. dziedzictwa kulturowego).
 • w zakresie pracy organizacyjnej – prowadzenie kampanii promujących kierunek studiów produkcja teatralna i organizacja widowisk, prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz katedry, instytutu i wydziału
 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera

Załączniki