Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Kierownik Projektu – dr hab. Anna Kajetanowicz, prof. ucz. z Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej” finansowanego w ramach programu NCN SONTATA BIS.

Nasze wymagania

 • stopień doktora z chemii zdobyty nie wcześniej niż 7 lat przed datą zatrudnienia (lub bliski termin obrony).
 • zaawansowana wiedza z zakresu syntezy organicznej i chemii metaloorganicznej.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • co najmniej trzy publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej.
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742).

Zakres obowiązków

 • Prace laboratoryjne mające na celu realizację projektu.
 • Codzienne obowiązki związane z organizacją pracy laboratoryjnej.
 • Nadzór nad zadaniami badawczymi wykonywanymi przez doktorantów i studentów. Prezentacja uzyskanych wyników badań.
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Oferujemy

 • Pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, na czas określony (12 m-cy), na Wydziale Chemii UW/CNBCh UW.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • dyplom doktora
 • Życiorys
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą konkursową na UW
 • Szablon informacji o kandydacie

Weź udział w rekrutacji