Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • • minimum wykształcenie wyższe magisterskie
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • • znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B1
 • • min. 7 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/szkoleń
 • • doświadczenie w przygotowywaniu raportów naukowych oraz publikacji w języku angielskim, potwierdzone minimum dziesięcioma publikacjami naukowymi w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • • znajomość zagadnień dotyczących obszarów - switching, routing, NAT, filtracja pakietów, traffic balancing, access link technologies
 • • znajomość i umiejętność pracy jako UX reasercher; umiejętność zbierania, analizy oraz tworzenia raportów z badań
 • • HCI Fundamentals: znajomość i umiejętność pracy z narzędziami i technologiami do śledzenia ruchu i sygnałów bioelektrycznych takich jak motion tracking, eye tracking, EMG oraz EKG
 • • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne

Zakres obowiązków

 • Wsparcie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z sieciami komputerowymi. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie sieci komputerowych oraz UX. Pomoc studentom w zrozumieniu teoretycznych koncepcji oraz praktycznych zastosowań zasad sieci komputerowych. Wsparcie w opracowywaniu i ocenie materiałów kursowych, zadań oraz egzaminów. Udzielanie wsparcia i nadzoru studentom pracującym nad projektami lub badaniami związanymi z sieciami. Współpraca z członkami kadry naukowej w projektach badawczych, publikacjach oraz aplikacjach o granty. Bieżące śledzenie nowości w dziedzinie sieci komputerowych i włączanie istotnych postępów do aktywności dydaktycznych oraz badawczych. Udział w spotkaniach wydziałowych, komisjach oraz innych akademickich działaniach według potrzeb. Współtworzenie programów nauczania oraz inicjatyw rozwoju programów dydaktycznych wydziału. Uczestnictwo w ciągłym doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia umiejętności dydaktycznych oraz badawczych w obszarze sieci komputerowych.

Oferujemy

 •  pełen etat
 •  wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na czas nieokreślony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim: - doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą, - udział w projektach badawczych, - publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, - najważniejsze (max. 5) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, warsztaty/szkolenia naukowe
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • odpisy/kopie dyplomów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki