Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów).
 • 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona właściwym certyfikatem.
 • 3. Wiedza z zakresu minimum trzech z poniższych obszarów: • zarządzanie zasobami ludzkimi, • gospodarowanie kapitałem ludzkim, • społeczna odpowiedzialność biznesu, • etyka biznesu/etyki zawodowe, • negocjacje w biznesie, • zarządzanie zmianą, • zarządzanie różnorodnością, • zarządzanie własnym rozwojem.
 • 4. Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, projektach naukowych lub badawczo-rozwojowych a także organizacji konferencji naukowych
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęc ze studentami
 • prace badawcze
 • działalność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • 2. wniosek o zatrudnienie
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra z zakresu nauk ekonomicznych (zarządzania, ekonomii lub finansów), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy
 • 7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Zarządzania
  Sekretariat Dyrektora Instytutu, pok. 206
  ul. Cukrowa 8
  71-004 Szczecin