Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Nasze wymagania

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie biotechnologii, biologii, farmacji, analityki medycznej, chemii, medycyny, weterynarii.
  • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w stosowaniu specjalistycznych technik badawczych (hodowla komórkowa w warunkach in vitro, izolacje DNA/RNA, synteza cDNA, ocena ilości i jakości DNA/RNA, analiza ekspresji genów z wykorzystaniem PCR w czasie rzeczywistym).

Mile widziane

  • Uczestnictwo w grantach naukowych, przyznane stypendia oraz nagrody, członkostwo w organizacjach naukowych oraz odbyte staże naukowe będą punktowane dodatkowo.

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.115)

Oferujemy

  • Zatrudnienie w renomowanej Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • określone w konkursie

Załączniki