Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Nasze wymagania

 • dyplom magistra inżyniera rolnictwa,
 • doświadczenie, wiedza i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z technologii produkcji roślinnej,
 • znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica),
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), określonych w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2. Publikowanie w renomowanych czasopismach z listy JCR

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 • 2. Życiorys
 • 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM).
 • 4. Odpis dyplomu magistra inżyniera rolnictwa.
 • 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie, ze zm.).
 • 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego (obowiązujące na UWM).
 • 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 ze zm.).
 • 8. Deklaracja złożenia oświadczenia, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ww. ustawy.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM).
 • 10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki leśne oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny naukowej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03.