Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Człowieku
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ASYSTENTA na kierunku psychologia lub pokrewnym (tj. kognitywistka, psychoterapia, resocjalizacja, psychologia i behawiorystka zwierząt)

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra psychologii lub dziedziny pokrewnej (np. pedagogiki, resocjalizacji itp.)
 • gotowość do przygotowania pracy doktorskiej
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia lub pokrewnej
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2024 roku
 • atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny naukowej
 • opieka nad studentami
 • praca na terenie uczelni w wymiarze około 40 godzin tygodniowo

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego
 • wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach
 • wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań
 • wynagrodzenie 5000 zł netto miesięcznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat
 • kopia dyplomu magisterskiego
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Rektora, VI piętro
  ul. Okopowa 59
  01-043 Warszawa